De jury, belast met het toekennen van de cultuurprijs was in vergadering bijeen op woensdag 4 mei 2005 en heeft tijdens die vergadering besloten om de:

Cultuurprijs van Standdaarbuiten

toe te kennen aan:

Bouwclub "De Markbouwers".


De redenen van toekenning van deze prijs zijn de volgende;

 • Wat jullie als club vrijwilligers ieder jaar de toeschouwers van de carnavalsoptocht voorschotelen, grenst haast aan het ongelooflijke. Jullie inbreng is een bewijs van het feit, dat vakmanschap en een creatieve geest heel goed samengaan.

 • Daardoor wordt de naam van Standdaarbuiten uitgedragen tot ver buiten de gemeente- en zelfs provinciegrenzen.

 • Dankzij jullie inzet en die van alle Standdaarbuitense bouwclubs is de verlichte optocht van Standdaarbuiten tot een begrip geworden in Standdaarbuiten zelf en ver daar buiten.

 • Aan het anderhalf tot twee uur durende door het dorp te trekken tijdens de carnavalsoptocht zijn maanden van plannen, ontwerpen en bouwen vooraf gegaan. Werk, dat zich meestal aan het oog van de toekomstige toeschouwers onttrekt. Het vergt inzet, verantwoordelijkheidsgevoel, saamhorigheidsgevoel en doorzettingsvermogen van de leden van de bouwclub om te komen tot de resultaten, die we nu al vele jaren op rij mogen aanschouwen.

 • Al twee maal mochten we de Carnavalsvereniging de cultuurprijs toekennen. Maar om te onderstrepen, dat ze niet zonder de medewerking van velen buiten haar vereniging kan, kennen we dit jaar de prijs toe aan de Markbouwers, maar in hen eigenlijk aan alle Standdaarbuitense bouwclubs en aan allen die deelnemen of een bijdrage leveren aan onze verlichte carnavalsoptocht.

  De jury spreekt de wens uit, dat dankzij jullie inzet en inbreng de carnavalsoptocht nog jaren een begrip mag blijven in Noord-Brabant. En als een goed bedoeld advies naar de toekomst toe adviseert de jury jullie de jongere jeugd tijdig bij jullie activiteiten te betrekken, zodat ook wat de bezetting van de bouwclubs betreft de toekomst verzekerd is.

  Gegeven te Standdaarbuiten, 4 mei 2005

  A.Q. Vermunt (vz.)